Solliciteren bij Louis

[image: Solliciteren bij Louis]

Uw sollicitatie per post

Download het hieronder vermelde sollicitatieformulier als PDF (see desktop view) en druk dit af. Of u kunt het sollicitatieformulier ook telefonisch +49 (0)40 - 7341930 aanvragen. Nadat u het sollicitatieformulier helemaal met de hand heeft ingevuld, stuurt u dit samen met uw sollicitatiestukken per post naar ons adres.

De sollicitatiestukken moeten behalve een brief een compleet cv in tabelvorm, diploma's/certificaten van gevolgde (beroeps)opleidingen, eventueel het bewijs voor vervullen van militaire/vervangende dienst, een foto en de getuigschriften van andere werkgevers bevatten.

Uw sollicitatie online

Download het hieronder vermelde sollicitatieformulier als PDF (see desktop view) en vul dit op uw computer in (voor het invullen heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig; see desktop view). Na het opslaan stuurt u dit met een brief evenals cv, diploma's/certificaten (graag als bestand, bijv. als PDF) en een foto naar sollicitatie@louis.nl.

Elke dag ontvangen wij heel veel sollicitaties, waar wij altijd erg blij mee zijn. Wij vragen echter om begrip voor het feit dat wij onvolledige sollicitaties niet in aanmerking kunnen nemen.

Richt uw sollicitatie aan:

Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH
z.Hd. Herrn Christian Meierhans
Personalentwicklung
Rungedamm 35
21035 Hamburg

of per e-mail aan sollicitatie@louis.nl